Menu
collies of wait mountain

collies of wait mountain

collies of wait mountain

Verband für das Deutsche Hundewesen

Heike Leitsch

Adalbert-Stifter-Weg 1

36367 Wartenberg - Angersbach

Telefon (0 66 41) 63 448

Mobil (0 171) 75 09 083

Telefax (0 66 41) 911 0 333

E-Mail heike.leitsch@collies-waitmountain.de

Fachberater Heike Leitsch

Heike Leitsch

Adalbert-Stifter-Weg 1

36367 Wartenberg - Angersbach

Telefon (0 66 41) 63 448

Mobil (0 171) 75 09 083

Telefax (0 66 41) 911 0 333

E-Mail heike.leitsch@collies-waitmountain.de

Fachberater Heike Leitsch

Club für Britische Hütehunde e.V.

Club für Britische Hütehunde e.V.

Verband für das Deutsche Hundewesen